Open Web Calendar

The Open Calendar używa kalendarzy ICS/iCal i wyświetla je w jednym kalendarzu. Możesz używać go z Nextcloud, Outlook, Google Calendar, Meetup i innymi kalendarzami wspierającymi ICS standard.

English Esperanto(53%) French/Français(84%) German/Deutsch Hrvatski/Croatian Indonesian/Bahasa Indonesia(78%) Italiano/Italian Norwegian Bokmål/Norsk bokmål(84%) Polski/Polish(52%) Spanish/Español Türkçe/Turkish 中文/Chinese(76%) Translate

Żeby połączyć kilka kalendarzy, wprowadź odnośniki ICS kalendarzy tutaj:


Aby osadzić kalendarz, użyj tego kodu na swojej stronie:


          Poniżej możesz zobaczyć powstały kalendarz.
          

Możesz dokonać dodatkowych dostosowań kalendarza.

Tytuł

Aby zmienić tytuł, wpisz tutaj nazwę kalendarza:

Data rozpoczęcia

Aby zmienić datę początkową kalendarza:

Pierwsza godzina

To change the first hour of the calendar view:

Ostatnia godzina

To change the last hour of the calendar view:

Przyrost czasu

Zmień przyrost czasu w widoku dnia i tygodnia:

Clock Convention

You can choose between the 24 hour clock and the 12 hour clock. More options are possible. View the specification.

Język

Możesz ustawić język kalendarza.

Translate

Skórki

Możesz wybrać różne skórki kalendarza.

Linki

Wydarzenia mogą mieć lokalizacje i adresy URL. Jeśli osadzisz kalendarz na stronie internetowej, możesz wybrać, gdzie kliknięty link otwiera stronę.

Days of the Week

Niestandardowe style CSS

Za pomocą CSS możesz zmienić kolor swojego kalendarza i wielu innych właściwości. Twoje dostosowanie ma pierwszeństwo przed wybraną skórką. Poniżej możesz wybrać jedną z kilku dostosowań, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

You can specify your own CSS properties if you like. These are examples of CSS classes to style events: .event {} .UID-... {} .CATEGORY-... {} .CALENDAR-INDEX-0 {} .CALENDAR-INDEX-... {} .TRANSP-OPAQUE {} .TRANSP-TRANSPARENT {} .CLASS-PRIVATE {} .CLASS-CONFIDENTIAL {} .CLASS-PUBLIC {} .STATUS-TENTATIVE {} .STATUS-CONFIRMED {} .STATUS-CANCELLED {} .PRIORITY-1 {} .PRIORITY-... {} .error {}

Event Status

Change the look of the event description depending on the status:

Loading Animation

In some cases, the server takes quite a time to load the calendar. In case the server uses a free plan on Heroku, the server needs to start first.

Calendar Tabs

The Month view is the default. However, you can choose to show a different view in the beginning. Choose one:

It might be that you do not want to show all controls for the users to see. Choose here which controls you would like to display:

Time Zone

The timezone is taken from the browser of the user. If you want your calendar to be fixed in one timezone, you have the option below. Your browser uses this time zone: loading…

Hosting the Specification

The calendar can be generated not only using the URL, but also through a JSON or YAML specification from a file. The customization above generates this specification:


          You can download this specification and place it somewhere on the web. This way you are still in control over the customization of the calendar after you shared the link, e.g. on GitHub in a Gist.
          Once you have placed the specification somewhere online, you can create a link like this one: